home | over ons | contact
advies >>
lees verder:

Primaire processen als onderdeel van grotere bedrijfsinterne waardeketens die zich ook deels bedrijfsextern afspelen.
De commerciële waarde van primaire processen wordt door markt-omstandigheden bepaald bij aflevering van (eind)producten aan de afnemende partijen.

Bij de overdracht van producten en diensten dient de opbrengst voor de leverancier groter te zijn dan de cumulatieve kosten. Echter rijst hierbij de vraag of de commerciële prijs de toegevoegde waarde in de waardeketen weerspiegelt? Ook bedrijfsinterne logistieke handelingen horen meer baten in de waardeketen te genereren dan toegevoegde kosten. Veel ondernemers kennen de positionering van hun onderneming in waardeketens of toegevoegde waarde onvoldoende om deze vraag te kunnen beantwoorden ! Vaak weten ondernemers niet welke eigenschappen van hun producten voor de baten in de waardeketen bepalend zijn. << terug